Wassersportclub Wäschbruck Radolfzell

Wäschtwind-Cup 2011

L10406005 Wassersportclub Wäschbruck Radolfzell

vorläufige Ergebnisliste
1.Wettfahrt

14.05.2011

Bootstyp: Yachten und Jollen
Low-Point
Wettfahrtleitung: Jürgen Apel
Auswertung: Roland Schuler
Organisation: WWRa
27.06.2011 - 10:10:43

Gruppe: Jollen (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 14.05.2011 00:05:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT
1 D H350 Joker Gielen, Tobias H-Jolle ISB 99 01:21:53
01:22:43
2 D GER8415   Neugart, Elmar 505 ISB 96 01:22:34
01:26:00
3 D 174833 SAIL&FUN Pfister, Jochen Laser WWRa 115 01:58:21
01:42:55
4 D 5431   Schönfeld, Michael Xylon   114 02:00:26
01:45:39
5 D 173824 Atlanta Buhl, Tim Laser WWRa 115 02:02:41
01:46:41
6 D 27 Zwerg Tritthardt, Firmin Open Bic WWRa 123 02:11:34
01:46:58
7 D Z82 Bora Kuhrau, Christian 20er Jollenkreuzer SVSH 108 02:00:35
01:51:39
8 D   Tritthardt, Jörg Laser WWRa 115 02:09:53
01:52:57
9 D   Weiß, Gerald Laser WWRA 115 02:11:18
01:54:10
10 D GER462   Hangarter, Rainer Contender WVWa 104 01:58:47
01:54:13
11 D 274 Zugvogel Meschenmoser, Johannes Jolle YCIR 111 02:09:34
01:56:44
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 11, gewertet: 11
Protokoll:
Startzeit: 14.05.2011 00:05:00

Gruppe: Yachten 1 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 14.05.2011 00:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT
1 D 410 Xielle Karrenbauer, Matthias X-79 YCRA 99 02:11:33
02:12:53
2 D GER196 Sixpack Rinkenburger, Dieter S30 JSR 96 02:09:04
02:14:27
3 D GER154 Ede Mohr, Wolfgang Trias YCIR 98 02:12:19
02:15:01
4 D GER22 Michelle Müller, Michael J80 YCRA 94 02:07:45
02:15:54
5 D G204 Buccinate Neitsch, Johannes Lacustre WWRa 97 02:13:16
02:17:23
6 D GER820 Ti Punsch Graf, Elmar First Class 8 SCMB 95 02:12:16
02:19:14
7 D 5481 Obacht Müller, Bernd First Class 8 JSR 95 02:13:07
02:20:07
8 D GER7 Traumfänger Jäger, Thomas Schärenkreuzer 40 Jubilee YCIR 92 02:10:06
02:21:25
9 D GER45 Schnoog Deggelmann, Karl Diamant 3000 YCIR 91 02:09:52
02:22:43
10 D BB70 Eos Adamski, Pawel Majestix 24 G SCIZ 94 02:15:38
02:24:17
11 D GER 81   Michael Dargel OD8m SVGA 90 02:09:52
02:24:18
12 D 5 Maluba Deggelmann, Klaus Juwel YCIR 88 02:07:02
02:24:21
13 D GER1 Le Filou Ertel, Felix 8m One Design YCH/U 90 02:11:08
02:25:42
14 D GER67   Hohner, Andreas Akros WWRa 89 02:10:42
02:26:51
15 D GER115 Pur Bilger, Phillip 8m One Design SCOE 90 02:13:52
02:28:44
Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 15, gewertet: 15
Protokoll:
Startzeit: 14.05.2011 00:00:00

Gruppe: Yachten 2 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 14.05.2011 00:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT
1 D GER214 Hummele Fritschi, Klaus H26 WWRa 104 02:14:18
02:09:08
2 D 360 Inka Frey, Peter International 806 YCIR 104 02:14:24
02:09:14
3 D D28 Julchen Rottler, Walter Dehler 28 WWRa 106 02:17:12
02:09:26
4 D GER81 Fedorja Tennstädt, Christian Albin Alpha YCRA 104 02:15:35
02:10:22
5 D 427 Brumm Bär II Wehrle, Joe Optima 92 YCIR 106 02:18:41
02:10:50
6 D 105 Albatros Ross, Jürgen Bavaria 31 WWRa 104 02:17:33
02:12:16
7 D G171 Atlantis Schiementz, Manfred Dehler 29 FK WWRa 102 02:16:30
02:13:49
8 D GER14 Sea Spray Steidinger, Jochen Schärenkreuzer 22er YCIR 103 02:17:59
02:13:58
9 D 215   Zeeb, Achim International 806 WWRa 104 02:20:37
02:15:13
10 D G603 Vayu Hauser, Rolf H-Boot WWRa 104 02:23:37
02:18:06
11 D VA-GER470 Baronesse Baron, Lothar Varianta YCIR 114 02:43:31
02:23:26
12 D Melusine Ulmer, Siegfried Biga 262 YCH/U 111 02:39:33
02:23:44
13 D 254 Ana Eisler, Helmut Etap 23 WWRa 113 02:45:56
02:26:51
14 D 4056   Braun, Johannes Bavaria 820 WWRa 112 02:47:09
02:29:14
15 D GER 27   Buhl, Jochen West 750 WWRa 110 02:44:34
02:29:36
16 D GER469 Carpe Diem Schmidt, Christian FUN SCMB 107 02:44:00
02:33:16
17 D G466 TinKla Müller, Klaus A. Bavaria 770 WWRa 112 02:53:46
02:35:09
18 D GER468 Remonte Hüsch, Klaus H-Boot WWRa 104 02:41:39
02:35:26
19 D SUI257 Diana Mahl, Kim Folkeboot YCRA 113 02:56:56
02:36:35
Statistik: gemeldet: 19, gestartet: 19, gewertet: 19
Protokoll:
Startzeit: 14.05.2011 00:00:00

27.06.2011 10:10:43 http://www.velumng.com